<img alt="" src="https://secure.365-visionary-insightful.com/791718.png" style="display:none;">
 min lezen.|10 jul 24

OP WEG NAAR GROEN: DUURZAME LOGISTIEKE ACTIVITEITEN IN 2024

In de strijd tegen de klimaatverandering kan de noodzaak om de CO2-uitstoot in de logistieke sector te verminderen niet genoeg worden benadrukt. Volgens onderzoek van de International Standards Organisator (ISO) is de sector immers verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde CO2- uitstoot.

De positieve kant van het verhaal is dat het de sector de kans biedt om het voortouw te nemen met duurzame logistieke activiteiten die belangrijke emissiereducties kunnen realiseren. Als een van de sectoren met de grootste uitstoot is er direct actie nodig. De ISO berekent zelfs dat de uitstoot van de transportsector tot 2030 elk jaar met 3% moet dalen om de koolstofnul-doelstellingen in 2050 te halen.

Een ambitieus doel misschien, maar wel eentje waarvan wij bij CtrlChain geloven dat het haalbaar is. De grote vraag is hoe?

Een groot deel van het minder CO2-intensief worden is de adoptie van nieuwe slimme technologieën die innovatie bevorderen en de efficiëntie verhogen. Een ander belangrijk aspect is samenwerken, zoals CtrlChain met JustDiggit doet, met een landschapsherstelproject om de CO2-uitstoot te compenseren en het behoud van het milieu te bevorderen.

Lees verder en ontdek hoe CtrlChain helpt om het brandstofverbruik en uitstoot te verminderen, lege kilometers te voorkomen en de verantwoordelijkheid van ketenpartners te verbeteren.

 

Optimalisatie van logistiek en transportmanagement

Om de gevolgen van de klimaatverandering te keren, moeten we allemaal positief en actiegericht denken. Hierin heeft iedereen een rol en in transport en logistiek zijn de tools voorhanden om te helpen. 

Er is genoeg bewijs dat digitale technologieën de uitstoot al verminderen op het niveau dat nodig is om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. Maar deze oplossingen moeten op grotere schaal worden toegepast.

Uit onderzoek van Accenture en het World Economic Forum blijkt dat digitale technologie maar liefst 20% van de reductie kan opleveren die nodig is om de netto-nuldoelstelling te halen, maar alleen als deze op grote schaal wordt toegepast.

Eén van die oplossingen is routeoptimalisatie: het proces waarbij gegevens, algoritmen en software worden gebruikt om de meest efficiënte en milieuvriendelijke transportroutes te bepalen. Routeoptimalisatie houdt rekening met talloze variabelen om het meest efficiënte en kosteneffectieve leveringsscenario te bereiken.

Met routeoptimalisatie kunnen transportbedrijven meer goederen vervoeren met een lager brandstofverbruik, voor een lagere CO2-voetafdruk. Het bewijs staat als een huis: een onderzoek toont aan dat het gebruik van geoptimaliseerde routes de gereden afstand met 10%, het brandstofverbruik met 11% en de uitstoot per maand met 10% kan verminderen.

 

Het verminderen van schadelijke gevolgen van lege kilometers

Lege kilometers zijn de kilometers die worden gereden tijdens het rijden met een lege container of aanhanger. En zoals we allemaal weten, betekenen lege containers brandstofkosten, slijtage van voertuigen, minder winst en onnodige CO2-uitstoot.

Dit gebeurt wanneer goederen worden afgeleverd bij opslag- of logistieke hubs en de chauffeur moet terugkeren zonder uitgaande vracht. Een vrachtwagen moet dus leeg rijden om opnieuw te laden, vaak over een aanzienlijke afstand.

Op EU-niveau werd in 2022 een vijfde (20,2%) van de totale afgelegde afstanden gereden door lege voertuigen, zoals bleek in een rapport van Eurostat.

Zowel financieel als ecologisch gezien moet er een aanzienlijke prijs worden betaald. De negatieve impact van lege ritten en onderbenutte laadruimte draagt bij aan onnodig brandstofverbruik en uitstoot.

Het goede nieuws is dat er oplossingen bestaan. Dankzij moderne digitale methoden waarmee leveringen beter kunnen worden gepland, kunnen lege kilometers worden voorkomen. Alles-in-één logistieke platforms gebruiken kunstmatige intelligentie, blockchains en Big Data Analytics om het volgen, reguleren en controleren van de logistieke operatie te automatiseren. 

Dit wordt gedaan door grote hoeveelheden data te verzamelen en te verwerken om gebeurtenissen in de logistieke keten beter met elkaar te verbinden en te voorspellen. Zo kunnen bedrijven de bezettingsgraad en routegegevens gebruiken om leveringen automatisch te verdelen en voor elke lading het beste transport en de optimale route te kiezen om zo het brandstofverbruik verminderen.

Op deze manier verbetert digitalisering backhauling en biedt het nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in transport en dynamische routering om lege kilometers verder terug te dringen. 

Wanneer verladers en vervoerders samenwerken, kunnen ze gezamenlijk vracht laden om de capaciteit beter te benutten en vrachtroutes op elkaar af te stemmen. Zo maken ze betrouwbare routes voor transport zonder onderbrekingen.

Dit soort dynamische, op data gebaseerde routering, gebruikt realtime informatie om de optimale route voor leveringen te bepalen. Hierdoor kunnen de planning en de chauffeurs snel op veranderingen reageren en mogelijke problemen vermijden die vertragingen en extra kilometers kunnen veroorzaken.

 
Verbeterde zichtbaarheid van de supply chain

Om hun impact op het milieu te verminderen, hebben verladers en vervoerders inzicht nodig in elk contactpunt in hun toeleveringsketen. Dit betekent dat ze informatie moeten hebben over het volgen van zendingen, voorraadniveaus, levertijden, transportkosten, magazijncapaciteit, klantvraag en prestaties van leveranciers.

Hierdoor kunnen bedrijven informatie efficiënter verzamelen en met klanten en belanghebbenden delen. Zo worden risico's verminderd, veerkracht opgebouwd en de duurzaamheidsresultaten verbeterd. Traceerbaarheid betekent dat je over informatie beschikt om je toeleveringsketen te traceren, terwijl transparantie wat zegt over het doorgeven van de ontdekte informatie.

Uiteindelijk zorgt de zichtbaarheid van de supply chain ervoor dat belanghebbenden producten van oorsprong tot bestemming kunnen volgen. Hierdoor garandeer je een verantwoorde inkoop en verminder je de impact op het milieu. Het omarmen van samenwerkingen voor duurzame logistiek versterkt al deze inspanningen.

Samenwerkingen voor duurzame logistiek omarmen

Het opbouwen van strategische samenwerkingen is van cruciaal belang om de uitdagingen te overwinnen waar de logistieke sector tegenwoordig voor staat. Van toezichthouders en logistieke bedrijven tot leveranciers en niet-gouvernementele organisaties (NGO's): samenwerken voor duurzaamheid is de beste manier om de belangrijkste problemen in kaart te brengen, kennis te delen en de beste oplossingen te leveren.

Bij CtrlChain kunnen we met trots zeggen dat we ons steentje bijdragen. Onze samenwerking met JustDiggit gebruikt kennis en technologie om aangetaste landschappen te herstellen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. JustDiggit is een maatschappelijk betrokken organisatie die Afrika vergroent om te helpen de planeet af te koelen.

Het platform van CtrlChain kan worden geïntegreerd met de landschapsherstelprojecten van JustDiggit om de CO2-uitstoot te compenseren en het behoud van het milieu te bevorderen. Met deze samenwerking kunnen we tot 200% van onze ecologische voetafdruk compenseren, waardoor we een positieve impact op onze planeet hebben.

Tot nu toe hebben we ruim 16 miljoen gereden kilometers en ruim 11.550 ton CO2 gecompenseerd door te helpen bij het herstel van meer dan 60.000 bomen en 16,5 miljoen vierkante meter ‘vergroend’ land.

Met diverse lopende initiatieven voor het vastleggen van CO2 en biodiversiteitsherstel helpen we onze verladers actief om hun uitstoot te compenseren. En laten we niet vergeten dat het hier om mensen gaat: tot nu toe heeft onze samenwerking met JustDiggit het leven van 5595 mensen positief beïnvloed. 

 

Bijdragen aan een groenere toekomst

Als een van de belangrijkste veroorzakers van de wereldwijde CO2-uitstoot staat de transport- en logistieke sector op een kruispunt. Om sneller naar een groenere toekomst te gaan, moet er worden doorgeschakeld. Door optimalisatie, traceerbaarheid, transparantie en innovatieve samenwerkingen kan de logistieke sector positieve verandering teweegbrengen.

Wacht niet om verduurzaming in je logistieke operatie te verankeren. Dit is het moment om actie te ondernemen door nieuwe kansen te omarmen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een groenere toekomst. Neem contact op en we leggen je uit hoe dat werkt voor jouw organisatie.

 

 

Benieuwd naar meer informatie over CtrlChain?

Neem contact op en maak het onzichtbare zichtbaar.

 
Boek een demo